Menu

Ubezpieczenie zwierząt

Coraz częściej oprócz rzeczy materialnych i cennych, takich jak domy czy samochody, czy kosztowności ubezpiecza się również nasze zwierzęta domowe. Polska należy jeszcze wciąż do krajów, gdzie jeszcze nie chętnie ubezpiecza się zwierzęta domowe. Często sama myśl o ubezpieczeniu psa czy kota wywołuje uśmiech na twarzy, a w razie jakiegoś nieszczęścia mówimy mądry polak po szkodzie. Wciąż mało ludzi nie zdaje sobie sprawy z powagi odpowiedzialności za naszego psa czy kota. Zakres odpowiedzialności cywilnej w naszym życiu codziennym i prywatnym jest bardzo szeroki. Określony jest przez kodeks cywilny który mówi, ze w razie wypadku np. pogryzienia przez psa osób trzecich, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z leczeniem osoby pogryzionej. Jest to bardzo ważne ponieważ czasem są bardzo groźne wypadki z udziałem psów, za które odpowiedzialny jest właściciel danego psa.

Jeśli już zawierana jest umowa o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to najczęściej łączona ona jest z ubezpieczeniem mieszkania, domu lub na życie. A jeśli chodzi o ubezpieczenie zwierząt to najczęściej kupowane są ubezpieczenia psów. Psy dzielą się na dwie kategorie na agresywne i na pozostałe, gdzie obowiązkiem posiadacza zwierzęcia jest określenie psa należącego do grupy widniejącego jako agresywny, posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia od achiever.pl ! Korzystne ubezpieczenia Radom, Kielce i inne miasta!


Pomimo tego, że w Polsce jest więcej ofert ubezpieczeniowych dla zwierząt, to Polacy niechętnie zawierają jakiekolwiek ubezpieczenia. Bardzo często też nie zdajemy sobie sprawy jak duże może być obciążenie finansowe na skutek wypadku, szkody lub choroby wywołanej przez naszego czworonoga. I tak np. ubezpieczenie kota czy psa, jest dobrym zabezpieczeniem przed skutkami jakie może spowodować nasz pupil dla osób trzecich. Bardzo ważne jest, aby przeanalizować wszystkie warunki jakie zawiera umowa, oraz dostosowanie polisy do danego zwierzęcia. Inne będzie ubezpieczenie psa czy kota rasowego, a inne dla zwykłego psa. Polisa taka obejmuje tez koszty leczenia naszego pupila, bo wiadomo, że każde stworzenie jest narażone na choroby.

Kiedy mamy taką polisę to w razie wypadku mamy zwrot kosztów jakie poniesiemy w klinice weterynaryjnej za nasze zwierze, na zwrot leków i na zabiegi. Należy też określić w takiej polisie, że nagłe zachorowanie, nagłe pogorszenie się stanu zdrowia powstałe z niewiadomych przyczyn powinno być objęte określonym wpisem do zawartej umowy z ubezpieczycielem. Dość bardzo ostatnio na czasie jest też to, że agencje ubezpieczeniowe współpracują z klinikami weterynaryjnymi, gdzie zwroty kosztów leczenia są wypłacanie na zasadzie oryginalnych rachunków. Każda zawarta umowa określa odpowiednie granice odpowiedzialności ubezpieczonego i ubezpieczyciela.


Ubezpieczenie koni

W dzisiejszych czasach możemy ubezpieczyć praktycznie wszystko. Może to być ubezpieczenie domu, samochodu, innych cennych rzeczy, naszego zdrowia, czy nawet życia. Ale jak wybrać dobre ubezpieczenie wśród tylu kuszących nas ofert na naszym rynku? Agencje ubezpieczeniowe kuszą nas korzystnymi ofertami, zniżkami specjalnymi pakietami, promocjami. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje odpowiednie tabele według których ustalane są składki na ubezpieczenie. Bardzo ostatnio popularnym stało się ubezpieczanie zwierząt domowych, kotów, psów zwierząt gospodarskich i koni. Posiadanie konia wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, koń dostarcza wiele atrakcji, ale jego posiadanie wiąże się też z  kosztami leczenia. Bardzo ważnym aspektem przed skutkami posiadania konia jest uchronienie go  np., przed chorobami i innymi niespodziewanymi wypadkami jakie dotykają nie tylko ludzi ale również zwierzęta.

Taka zawarta polisa jest bardzo ważna jeśli posiada się konia wyścigowego, lub czystej krwi arabskiej. Kradzież i choroba takiego konia czy nawet drobny wypadek to duże koszty dla danego właściciela. Tak więc posiadanie konia czy stada koni to bardzo ważne, aby ubezpieczyć korzystnie od różnych wypadków nasze zwierzęta.  Przed podpisaniem polisy należy się dokładnie zapoznać z warunkami umowy jakie nam oferuje ubezpieczyciel.

Redaktor kamibashi.pl