Menu

Porady notariusza dla piszących testament

notariusz

Prawo spadkowe chroni potencjalnych spadkobierców, od pewnego czasu daje nam jednak również do ręki narzędzia, które pozwalają na bardziej efektywne wyrażanie naszej ostatniej woli. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje możliwość stworzenia testamentu, aby za jego pośrednictwem przekazać konkretne składniki naszego majątku konkretnym osobom. Co wcale nie mniej istotne, przepisy prawa spadkowego pozwalają nam nie tylko decydować o naszym majątku korzystając z zapisów testamentu, ale również zmieniać podjęte przez nas decyzje nawet, jeśli testament został spisany u notariusza.

Właśnie taka forma wyrażania naszej ostatniej woli jest nie tylko najbardziej bezpieczna, ale również cieszy się współcześnie największą popularnością, artykuł 949 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego stanowi jednak, że nie jest to wcale jedyny sposób, który możemy wykorzystać chcąc poinformować o naszych planach spadkowych. Wśród rozwiązań alternatywnych największe zainteresowanie wzbudza testament własnoręczny nazywany też holograficznym. Jest to testament napisany odręcznie i opatrzony podpisem i datą.

Warto jednak pamiętać, że nie każde pisemne oświadczenie naszej woli ma skutki prawne, przepisy Kodeksu Cywilnego wprowadzają bowiem pewne ograniczenia w tym zakresie. Najważniejsze zastrzeżenie dotyczy tego, że tworząc ten rodzaj testamentu nie możemy korzystać ze wsparcia maszyny do pisania lub komputera. Pismo musi być odręczne, a sam testament – czytelny. W innym przypadku nie będzie miał on żadnego znaczenia z punktu widzenia prawa. Nie będzie o nim mowy i wtedy, gdy spisując naszą ostatnią wolę podpiszemy wykorzystując wyłącznie nasze inicjały, a nie imię i nazwisko, nie wolno nam przy tym zapominać i o konieczności naniesienia rzeczywistej daty sporządzenia testamentu. Choć forma ta stosowana jest coraz rzadziej, polskie prawo wychodzi naprzeciw również tym osobom, które zastanawiają się nad sporządzeniem testamentu ustnego.

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że testament allograficzny musi zostać złożony w obecności dwóch świadków przed przewodniczącym zarządu gminy, sekretarzem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w innym wypadku bowiem traci on jakiekolwiek znaczenie. Osoby, które zastanawiają się nad spisaniem swojej ostatniej woli powinny mieć na uwadze również to, że polskie prawo nie dopuszcza możliwości złożenia testamentu wspólnego. Założenie to utrzymane jest w mocy nawet w przypadku małżonków, których obowiązuje wspólność majątkowa, nie ma zatem możliwości, aby w ostatniej woli decydować o części spadku, która przysługuje mężowi lub żonie.

 

Właściciel i redaktor kamibashi.pl